Relatietherapie

Relatieproblemen? Ik help jullie graag hier samen sterker uit te komen. Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.

Herstel je vastgelopen relatie

Ervaar je sleur, sluimerende onvrede of spanning in jullie relatie? Draaien gesprekken steevast uit op ruzies waar je samen niet meer uitkomt? Leven jullie langs elkaar heen en vullen jullie elkaar niet meer aan? Is de intimiteit aan het verdwijnen? Denk je na over scheiden? Of ben je juist bang je partner te verliezen? Dan is het hoog tijd om gebruik te maken van relatiecoaching. Om samen met elkaar te werken aan een hernieuwd ‘wij-gevoel’. En ik wil jullie daar graag bij helpen.

Nadat je een poosje met elkaar in een relatie zit kunnen er kleine strubbelingetjes ontstaan. Vaak is er dan nog niet iets ergs aan de hand. Maar wanneer je merkt dat je door die kleine strubbelingetjes steeds sneller geïrriteerd naar elkaar reageert, of dat je steeds sneller ruzie krijgt om kleine dingen, dan kan het goed zijn om je relatie even onder de loep te nemen.

Als je ergernissen en ruzies niet goed kunt uitpraten krijg je steeds sneller en vaak ook heftigere ruzies. Of je praat juist steeds minder met elkaar en raakt op die manier steeds verder van elkaar verwijderd. Merk je dat jullie steeds vaker en sneller ruzie maken over dagelijkse dingen en heb je het gevoel dat jullie die ruzies niet goed uitpraten? Dan is het tijd om in actie te komen.

Ieder mens heeft behoefte aan veiligheid en het gevoel ergens bij te horen. Een zogenoemde veilige basis. Vroeger bestond die veilige basis uit veel meer personen dan tegenwoordig. Vroeger woonde men veelal in een dorp en waren er grote gezinnen. In de loop der jaren is die basis steeds kleiner geworden. Tegenwoordig bestaat je basis vaak alleen uit een partner. En als je het gevoel hebt dat je jouw partner, die basis dus, begint kwijt te raken dan doet dat iets met je.

Zolang je het gevoel hebt dat je partner er voor je is, je zal steunen in moeilijke tijden en achter je staat dan kun je verbinding met elkaar maken. Maar als je die zekerheid niet ervaart kun je bang, boos, bazig of zelfs afstandelijk worden. Je hebt erkenning van je liefdespartner nodig. Liefde is een fundamentele en primaire levensbehoefte.

Tijdens het begeleiden van stellen maak ik gebruik van de methode die is ontwikkeld door (in mijn ogen) ’s werelds beste relatietherapeut, Sue Johnson. Zij heeft Emotionally Focused Therapy (afgekort EFT) ontwikkeld. Een methode die zich richt op het herstellen van een veilige emotionele verbinding tussen partners. Doordat ik deze methode combineer met Oplossingsgerichte therapie kunnen jullie snel concrete stappen zetten.

Sue Johnson geeft aan dat liefdesrelaties vooral te maken hebben met een ingeboren behoefte aan veilige emotionele verbondenheid. Relatieconflicten treden vooral op als partners die verbondenheid niet meer voelen. Slepende ruzies zijn een noodkreet waarmee partners aangeven dat ze de ander nodig hebben. Door Emotionally Focused Therapy toe te passen kan men ruziepatronen leren herkennen en leert men hoe uit die vicieuze cirkel te stappen. De partners worden aangespoord om de onderliggende emoties uit te spreken: om elkaar openhartig te vertellen dat ze de ander nodig hebben en dat ze er voor hem of haar zullen zijn.
(Bron: EFT Netwerk Nederland)

De redenen om naar een relatiecoach te stappen zijn zeer divers. In de meeste gevallen is het de vrouw die deze mogelijkheid oppert. Vaak zijn er strubbelingen of kleine scheurtjes in de relatie waar jullie samen niet uitkomen.

Onderwerpen waar de meeste stellen mee kampen zijn:

 • geldproblemen
 • financiële ongelijkheid
 • te veel overwerken
 • burn-out
 • geen seks
 • overspel
 • verliefd op een ander
 • gemis aan intimiteit
 • jaloezie
 • slechte communicatie
 • niet luisteren
 • verkeerde dingen zeggen
 • lege-nest-syndroom
 • te veel veranderingen in korte tijd
 • langs elkaar heen leven
 • weinig gemeenschappelijke hobby's
 • ruzie over het huishouden
 • ruzie over de opvoeding
 • geen respect voor elkaar hebben
 • trauma's
 • ruzie over (schoon)ouders
 • verschillende of onrealistische verwachtingen
 • narcisme
 • andere manier van omgaan met problemen
 • mishandeling of intimidatie
 • ongelijke kinderwens
 • botsende karakters
 • ruzie over de manier van ruzie maken
 • etc.

Het coachingstraject bestaat uit de volgende stappen.

Tijdens het intakegesprek maken we allereerst kennis met elkaar. Het is belangrijk dat er een wederzijdse klik is, dat we er allemaal een goed gevoel bij hebben. We gaan immers samen dit coachingstraject aan. Een goede verstandhouding met wederzijds respect is een belangrijk onderdeel voor het succes van de relatietherapie.

Tijdens dit kennismakingsgesprek gaan we kort in op de zaken waar jullie tegenaan lopen. Voorafgaand aan dit gesprek heb ik jullie een aantal vragen gesteld met het verzoek hier ieder apart over na te denken. Die gaan we tijdens het intakegesprek gezamenlijk doornemen. Dit zijn vragen als; 'waar loop jij in de relatie tegen aan', of 'waar zou jij als eerste aan willen werken'. Vaak spelen er meerdere dingen binnen de relatie. Niet elk onderwerp hoeft voor jullie beiden even belangrijk te zijn.

Het is goed om direct tijdens het eerste gesprek samen te kijken waar jullie zoal tegenaan lopen. Om stil te staan bij zaken waar je persoonlijk tegenaan loopt en welke zaken jullie beiden als vervelend ervaren. Voor de een kan het seksleven de belangrijkste bron van ergernis zijn, voor de ander kan dit de rolverdeling in het huishouden zijn. Ook kunnen er zaken zijn die jullie beiden vervelend vinden maar waar jullie beiden anders over denken. Denk hierbij aan de opvoeding van de kinderen. Hier zijn legio voorbeelden van te noemen waarbij ouders een andere mening kunnen hebben wat tot conflicten kan leiden.

Nadat we hebben gekeken waar jullie zoal tegen aan lopen gaan we kijken waar jullie samen tijdens de relatiecoaching als eerste aandacht aan zouden willen geven. Dat hoeft niet altijd het onderwerp van jouw voorkeur te zijn en dat is helemaal niet erg. Uiteindelijk wordt alles wat belangrijk is besproken. Je kunt alleen niet alles tegelijkertijd aanpakken en dat is ook niet nodig. Een onderwerp kiezen waar jullie beiden profijt van hebben als daar iets in verandert is de meest logische stap. Het is de eerste belangrijke stap naar herstel. Een kleine oplossing kan tot grote veranderingen leiden, ook als het niet direct het onderwerp van jouw voorkeur is.

Na het intakegesprek gaan jullie naar huis en laten het kennismakingsgesprek rustig op jullie inwerken. Er is een vervolgafspraak gepland en als alle partijen het zien zitten om samen het coachingstraject aan te gaan laten we deze vervolgafspraak doorgaan. Aan het begin van die vervolgafspraak wordt de coachingsovereenkomst getekend en gaat de relatietherapie echt van start.

Mijn grote voorbeeld Sue Johnson geeft aan dat er drie soorten Duivelse dialogen zijn. Die zal ik hieronder verder uitwerken.

Zoek de boef

De eerste Duivelse dialoog is Zoek de boef, waarbij over en weer verwijten worden gemaakt. Je kunt dit herkennen door kreten als 'ja maar', 'en jij dan', 'als jij niet dit, dan'. Je reageert op je partner door de tegenaanval in te zetten. Je bent jezelf aan het verdedigen door de bal terug te kaatsen waardoor je niet hoort wat er eigenlijk gezegd wordt.

Als we heel eerlijk zijn herkennen we allemaal deze manier van ruziemaken wel. Iemand zegt iets waardoor je je gekwetst of boos voelt en als tegenreactie knallen we een gemene opmerking terug. We luisteren totaal niet naar hetgeen de ander zegt omdat onze eigen emoties op dat moment de boventoon voeren. Die emoties die jij op dat moment voelt zijn veroorzaakt door de ander. Dus heb je ook gewoon het recht om boos en verdrietig te zijn en een gemene opmerking terug te maken. Had die ander jou maar normaal moeten behandelen, dàn was er niks aan de hand geweest. Maar nu is het haar schuld dat jij boos bent. Net zoals die ene keer, toen ze ook al zomaar boos op jou werd. En om je standpunt kracht bij te zetten ga je al die oude koeien uit de sloot rapen en gooi je zo bij haar op schoot.

Maar is dat wel zo? Krijg je automatisch het recht om iemand verdriet te doen omdat die ander jouw verdriet heeft gedaan? Als je mij slaat sla ik jou? Als je mij bedriegt bedrieg ik jou? Weet je wat er bij de ander speelt waardoor die onaardig was? Heb je dat gevraagd? Misschien heeft die wel iets vervelends meegemaakt en is ze daardoor van slag. Misschien was die opmerking naar jou toe helemaal niet zo vervelend bedoeld maar was het een verkapte manier om te vragen of je een arm om haar heen wil leggen. En zegt ze niet wat ze eigenlijk wil zeggen; Ik heb je nodig.

Mensen reageren voor meer dan 90% vanuit het onderbewustzijn. Het is dan ook helemaal niet raar dat je boos reageert als iemand onaardig doet. Dat is juist heel menselijk. Maar het zou het leven een stuk makkelijker maken als je bij jezelf de vraag stelt; waarom doet diegene wat hij doet? Het dialoog aangaan is niet de eerste stap waar je aan denkt als je het gevoel hebt dat je onrecht is aangedaan maar het is in je relatie wel de juiste stap om te zetten.

Protestpolka

Als je langere tijd ruzie hebt waarbij over en weer verwijten worden gemaakt raak je op een gegeven moment elkaar een beetje kwijt. Het maken van verwijten levert niet het gewenste resultaat. Dan komt de Protestpolka om de bocht. Door andere relatiedeskundigen ook wel genaamd vitten-verdedigen of eisen-terugtrekken. Dit is een protest tegen het verlies van het gevoel van veilige hechting dat we allemaal nodig hebben.

Behoefte aan veilige hechting klinkt misschien een beetje wazig of zweverig maar dat maakt het niet minder belangrijk.

Verstijf en vlucht

De derde fase is Verstijf en vlucht. Dit is het vervolg op de Protestpolka. In deze fase zijn partners aan het opgeven omdat zij zich hopeloos voelen en beginnen zich terug te trekken. Er komen gedachten in je op als 'Het heeft toch geen zin', of 'Laat maar zitten, het heeft toch geen nut', of 'Zo gaat het altijd' of 'Waar doe ik het nog voor'. Langzaam maar zeker leef je steeds meer naast elkaar en niet meer met elkaar. Het echte diepe contact wordt steeds minder waardoor je nog vaker apart van elkaar dingen gaat doen.

In deze fase is het ook niet meer vanzelfsprekend dat jullie nog goede seks hebben, als jullie nog seks hebben. Als je thuis iets mist wat je bij een ander wel kan vinden, een schouder om op uit te huilen of een complimentje als je er leuk uitziet, dan is de kans aanwezig dat de ruzies die jullie hebben een bevestiging geven dat je het met een ander leuker kan hebben. De kans op vreemdgaan wordt dan ook steeds groter. Of gebeurt misschien al.

Welke Duivelse dialogen herkennen jullie?

Om jullie weer met elkaar in gesprek te laten komen gaan we kijken welke van die Duivelse dialogen bij jullie de revue passeren en hoe die Duivelse dialogen bij jullie tot stand komen. Het herkennen van een Duivels dialoog is hierbij het uitgangspunt. Want als je het eenmaal herkent kun je het ook stoppen.

Dit zijn overgevoeligheden die zijn ontstaan doordat in iemands vroegere of huidige relaties een hechtingsbehoefte herhaaldelijk is verwaarloosd. Dit heeft als gevolg dat die persoon zich in die situatie emotioneel verwaarloosd en verlaten voelt. Het doel is het herkennen van de pijnplekken en het leren aangeven wat je nodig hebt op dat moment. Vaak zijn er meerdere pijnplekken maar er is er meestal één de belangrijkste als aanjager van de vicieuze cirkel waarin jullie als stel in terecht zijn gekomen. Wanneer jouw partner gehoor geeft aan jouw behoefte draagt dat bij aan de emotionele verbondenheid.

Aan de hand van het geleerde gaan we een crisis analyseren zodat jullie een nieuwe crisis tijdig leren herkennen en deze weten om te draaien van afstand naar verbinding.

Dit deel bestaan uit twee delen. Jullie gaan je eigen diepere gevoelens nader verkennen en zullen daarbij op zoek gaan naar het antwoord op de vragen; Waarvoor ben ik het bangst? En wat heb ik het meest nodig. Dit is een cruciale fase in het coachingstraject. Hierin leer je open en helder je behoeften uitspreken zodat je partner wordt uitgenodigd tot een nieuwe dialoog die wordt gekenmerkt door toegankelijkheid, ontvankelijkheid en betrokkenheid.

In het verleden kunnen er voorvallen zijn geweest die tot op de dag van vandaag een schaduw over de relatie werpen, ook wel relatietrauma genoemd. Dit komt af en toe bovendrijven wanneer een soortgelijke situatie zich voordoet. Iets wat in de ogen van de andere partner een ogenschijnlijk klein voorval was, niet noemenswaardig, kan voor de gekwetste partner een traumatische ervaring zijn waardoor die het gevoel heeft er op bepaalde momenten alleen voor te staan. Jullie leren deze hechtingswonden samen onder ogen te zien en deze samen te genezen door er samen aan te werken.

In het begin van een liefdesrelatie is hartstocht en passie volop aanwezig. Goede seks is dan ook een krachtige verbinder. Maar wanneer er meer emotionele afstand in de relatie is geslopen wordt ook de emotionele verbondenheid op seksgebied minder. Samen gaan we kijken hoe het er met jullie seksleven voorstaat met als doel jullie ook op dit vlak weer innige verbondenheid te laten ervaren.

Dit is een continue doorgaand proces van zoeken en verliezen van emotionele verbinding en elkaar helpen om die te hervinden. Als jullie klaar zijn met het coachingstraject zullen jullie nog steeds moeten blijven werken aan jullie relatie. Dat gaat nooit voorbij. Een relatie is een levend iets waar iedereen altijd aan moet blijven werken, ook stellen die geen gebruik hebben gemaakt van relatiecoaching. Om na de relatiecoaching de kans van slagen van jullie relatie te vergroten leren jullie gebruik te maken van een aantal stappen die hierbij kunnen helpen.

Wanneer jullie klaar zijn met het traject gaan jullie zonder mijn hulp samen verder aan jullie relatie werken. Daarbij bestaat de kans dat jullie af en toe weer een beetje terugvallen in oude patronen. Mensen zijn gewoontedieren en het kost nou eenmaal tijd om nieuwe gewoontes de plaats van oude gewoontes in te laten nemen. Vaak is het dan twee stappen vooruit en weer een stapje terug. Zolang jullie beiden het gevoel hebben dat jullie relatie steeds sterker wordt is dat helemaal niet erg. Het hoort er een beetje bij.

Heb je het gevoel dat jullie steeds sneller of vaker terugvallen in oude patronen dan kan het zinvol zijn om jullie relatie even opnieuw onder de loep te nemen. Om even te checken of jullie samen nog op het juiste pad zitten. Jullie hebben tijdens de relatiecoaching hard gewerkt aan jullie relatie en het zou zonde zijn als al dat harde werken voor niets is geweest. Het onder begeleiding weer even stil te staan bij de dingen waar jullie eerder tegen aan liepen en/of nu tegen aan lopen kan helpen een volgende crisis te voorkomen.

Niet alleen voor stellen die relatiecoaching hebben gevolgd is een back on track-gesprek geschikt. Het kan ook ingezet worden als de APK voor je relatie.

Nadat het coachingstraject is afgelopen kan af en toe de behoefte ontstaan om telefonisch contact met mij op te nemen om even te sparren. Dat mag altijd en kost je niets.

Mocht blijken dat jouw vraag zich niet laat beantwoorden in een kort contactmoment zal ik je uitnodigen een coachingsgesprek aan te vragen.